Obchodní podmínky

MOJEKAFE s.r.o.


1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi

Prodávajícím: MOJEKAFE s.r.o., IČO: 17778328, DIČ: CZ17778328 se sídlem Korytná 201, 687 52, Korytná, firma je plátcem DPH a je zapsaná pod spisovou značkou C 131488/KSBR Krajským soudem v Brně.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mojekafe.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

2. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu včetně obrázků a fotografií zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Odesláním objednávky kupující potvrzuje závaznost jeho vybraného zboží a vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Kupujícímu je po vytvoření objednávky odeslána kopie objednávky jako potvrzení o zaevidování objednávky e-shopu. Pokud neodejde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu do 10 minut, kontaktujte nás prosím nebo vytvořte objednávku znovu. Objednávat zboží lze i telefonicky na čísle: +420 775 551 200.

U objednávky nižší než 300 Kč (cena bez dopravy) si v některých případech vyhrazuje prodávající právo požadovat platbu předem na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


3. Cena zboží, storno objednávky a smluvní pokuta

Objednávku lze stornovat e-mailem nebo telefonicky, maximálně však do 120 minut po odeslání objednávky. V případě pozdějšího zrušení objednávky vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, především nákladů spojených s expedicí zboží. Pokud již zákazník obdrží potvrzující e-mail o odeslání zásilky na jeho adresu, tuto objednávku již nelze stornovat!

Cena v internetovém katalogu je vždy aktuální, platná a je uvedena včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat (upravit) objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky vyprodá nebo se výrazným způsobem změní jeho cena. O stornování (úpravě) objednávky bude zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Pokud je cena objednaného zboží ve stornované objednávce uhrazena bankovním převodem, bude zákazníkovi celá zaplacená částka vrácena v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 pracovních dnů.

V případě nevyzvednutí doručované zásilky zákazníkem si prodávající sjednává právo účtovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč.


4. Dodání a převzetí zboží

Objednávky přijaté do 12:00 hod. jsou zpravidla expedovány týž den a následující pracovní den je zásilka doručována na adresu zákazníka (platí pro zboží skladem).

Zákazník je povinen si zboží při jeho převzetí od dopravce dobře prohlédnout. Pokud je zjištěno poškození obalu zásilky nebo výrobku, zákazník za přítomnosti dopravce sepíše záznam o poškození a nechá si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním převzetí zásilky zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel.

5. Platba a doprava

Expresní dopravu po celé České republice a Slovensku zajišťuje přepravce PPL.

Poplatky za dopravu:

 • WE|DO na adresu (objednávka do 2899 Kč) 99 Kč
 • CZ výdejní místo PPL (objednávka do 2899 Kč)  79 Kč
 • CZ Doprava PPL (objednávka do 2899 Kč)  119 Kč
 • CZ Doprava do firmy PPL (objednávka do 2899 Kč)  117Kč
 • Slovensko ParcelShop PPL (objednávka do 119 EUR)  5,56 EUR
 • Slovensko Doprava PPL (objednávka do 119 EUR)  6,5 EUR
 • Dobírka CZ 49 Kč
 • Dobírka SK 2,15 EUR

Při nákupu od 2899 Kč / 119 EUR DOPRAVA ZDARMA po celé ČR a SK.

Osobní odběr zboží je bez poplatku, platba za zboží pouze v hotovosti. Pro vyzvednutí objednávky je nutné vyčkat na emailovou výzvu k odběru zboží.
Adresa výdeje zboží: MOJEKAFE s.r.o. , nám. Em. Zahna 329, 687 66 Strání-Květná

ZPŮSOBY PLATBY:

  • dobírkou - zboží uhradíte v hotovosti při převzetí zásilky
  • hotově - při osobním odběru
  • bankovním převodem: CZK: 315960380/0300, EUR IBAN: CZ36 0300 0000 0003 1634 2824, SWIFT: CEKOCZPP (variabilní symbol je číslo objednávky), platební brána Comgate, CZK, EUR
  • platební kartou ONLINE - platební brána Comgate, CZK, EUR

6. Reklamační podmínky, odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se žádný z výše uvedených případů či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu na adresu internetového obchodu: nám. Em. Zahna 329, 687 66 Strání-Květná, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení zboží kupujícím a to na bankovní účet kupujícího, který kupující písemně sdělí prodávajícímu společně s vráceným zbožím.

Pokud dojde k poškození nebo používání vraceného zboží, nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. Ochrana osobních dat

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v odkaze ZDE.

V procesu vytvoření objednávky má kupující možnost zaškrtnutím volby se registrovat do Zákaznické sekce. Je důležité v zaslaném e-mailu potvrdit registraci a poté zadat vlastní heslo k zákaznickému účtu.

Po přihlášení do Zákaznické sekce na www.mojekafe.cz/login můžete online kontrolovat stav Vaší objednávky a naleznete zde přehled všech uskutečněných objednávek.

 

9. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.Poslední aktualizace 12.01.2022