Jak je to? Rainforest Alliance certifikát

Rainforest Alliance certifikát

Každoročně je na zemi odlesněno území o rozloze asi 130 000 km2 – to je více než 1,5 krát území České republiky. Takto velké odlesňování je následkem příliš intenzivního či nelegálního kácení a přetváření lesních ploch na jen krátkodobě hospodářsky užitnou půdu. Důsledkem odlesňování je vymírání živočišných druhů, eroze půdy a ztenčující se zásoby vody.

rainforest-alliance-logo-ilustracni-foto

Rainforest Alliance se zasazuje o zachování rozmanitosti přírody a udržitelné hospodaření pomocí přeměny praktik využívání půdy. Pomocí vzdělání a certifikace dává lesníkům, farmářům a podnikatelům v turismu nástroje a znalosti pro zodpovědnou správu jejich ekosystémů. Propojením takto spravovaných společností a uvědomělých zákazníků, kteří preferují Rainforest Alliance certifikované zboží ukazujeme, že udržitelné postupy pomáhají přírodě i společnostem v moderní ekonomice. Na takto certifikovaných farmách a lesích máte jistotu, že ekosystémy a zvěř jsou chráněny. Také pracovníci dostávají odpovídající platy a jejich děti mají přístup ke vzdělání.

To, že máme kávu s touto certifikací, nikoho asi nepřekvapí. Mezi největší oblíbence patří MAURO Caffé Peru 100% Arabica 1 kg a Julius Meinl Premium Caffé Crema. Co už ale někoho překvapit může je, že u nás na eshopu naleznete s certifikátem Rainforest Alliance třeba i čokoládky , kakao, nebo horkou čokoládu!

 rainforest-alliance-cokoladovy-napoj-riobarainforest-alliance-zrnkova-kava-lavazza-tierra

 Nám na naší planetě záleží! Proto i u nás v sortimentu naleznete produkty s tímto certifikátem :)

rainforest-alliance-zrnkova-kava-julius-meinlrainforest-alliance-napolitains-sarottibio-rainforest-alliance-zrnkova-kava-mauro-peru